4 thoughts on “Quạt phun sương Kangaroo HYB 50 – STM8S003F3P6

  1. mình có cái bo như của ban bị hư con ic . bạn có bán con ic đó không hoặc bán bo mạch đó không giá bao nhiêu. mình muốn mua

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *