6 thoughts on “Quảng Nam: Chờ giải cứu 1.000 tấn mực khô

  1. Ở mình dân trong đất liền thèm mực tươi mực khô rỏ rãi ra. Các bố cứ bán đắt ai mua dc phụ thuộc vao ai chứ vào trung quốc thì chết cụ chúng mày

  2. Chỉ cần giải toả nỗi lo cho người đi du lịch biển bị người bán đắt, cân thiếu với chèo kéo, bán đúng giá thì bao nhiêu cũng hết ak.

  3. Sợ nhất các bố đi câu được rồi ra phao số 0 bán cho tquoc với giá cao sau đấy lại nhập giá rẻ của bọn nó về bán

  4. Vừa bán mắc và làm khô tẩm hóa chất như báo điều tra làm sao dân ta dùng,ăn toàn thực phẩm các nước bạn kỹ lắm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *