23 thoughts on “[QUÁ SỢ HÃI] Với Truyện Ma Có Thật Không Dám Nghe Luôn | TG Ngạ Quỷ | Truyện ma hay nhất 2019

  1. Cái thằng tác giả này mà cũng nghĩ ra dược cái truyện trả có một tý lô zíck nào cả
    Giọng đọc cũng đéo biết truyền cảm
    Cũng không biết sửa những chỗ sai của thằng tác giả
    Dcm trả ra thể loại nào

  2. ma là ko có chỉ có người âm còn được gọi là linh hồn tôi là người đã từng rất lần nắm tay những người âm đi qua nhà mình

  3. Ma gà là ma sống còn những loại ma khác đều là ma chết chỉ là hồn ma gà nuôi là đáng sợ nhất đời đời mãi tồn tại

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *