3 Comments

  1. Khoa Đăng

    Tp biển năng động nhất miền tây có nhiều tiềm năng kinh tế cảng biển gần trung tâm ASEAN gần Tp cần thơ tphcm cà mau long xuyên và giap campuchia nữa.

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *