7 thoughts on “Photoshop: Hướng Dẫn Sử Dụng Các Công Cụ Chọn Vùng Chọn Trong Photoshop

  1. video tổng hợp rất hay và giúp ích những người mới bắt đầu như tôi. nhưng bạn là hơi nhanh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *