27 thoughts on “Photoshop cs6: ghép đầu và chỉnh màu da cùng trong photoshop

  1. Ai muốn học photoshop vào chanel của bạn này mà học này hướng dẫn dẫn chi tiết.
    https://youtu.be/qNgW7SqulgI

  2. Dạy thì phải có nói, đăng này ghép nhạc vào. Không nói mà cứ làm không vậy ai hiểu ?

  3. ad cho hỏi sao e k có biểu tượng cái cây có ngôi sao để chọn vùng da vậy e cũng photoshop cs6

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *