2 thoughts on “Phố đi bộ Ninh Bình

  1. Thầy ơi. Thầy mua cái gimbal, quay mượt bao phê luôn ạ. Quay vlog nên dùng gimbal xem chất lượng lắm ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *