34 thoughts on “[Phim Việt] Full Tấm Cám: Chuyện chưa kể – Bản SD

  1. Đáng lẽ ra chị NDLN phải là tấm, hoàng thượng phải là ST😉😉😉
    👇thấy đúng cho một like nhé

  2. Không thể tin được người Việt có thể làm ra phim chất lượng đến vậy
    À,nếu thêm một chút chút máu me vào những cảnh đánh nhau sẽ làm tăng độ chân thực của bộ phim lên(thấy đống xác người nằm la liệt dưới đất mà ko thấy giọt máu nào)

  3. 🥰😍🥰😍🥰😍🥰😍🥰😍🥰😍🥰😍🥰😍🥰😍🥰😍🥰😍🥰😍🥰🥰😍🥰😍🥰😍

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *