9 thoughts on “Phim Lễ tế trâu của người Chăm Bàni Ninh Thuận

  1. Admin ghi đúng là lễ tế trâu của người Chăm nhé, chức sắc đại diện đúng là Po Acar bên Awal nhưng lễ tế trâu này dành cho cả 2 Tôn giáo không có sự phân biệt..

  2. tôn giáo có nhiều nghi lễ phức tạp quá.cho mình cũng không theo tôn giáo nào cả vì tốn thời gian,không giải quyết được gì.ở Việt Nam có lẽ tôn giáo cộng sản là nhiều tín đồ nhất.

  3. Thằng nào ở Việt nam không nói được tiếng Việt đuổi nó ra khỏi Việt nam đi ở chung với mấy thằng này bệnh hoạn không

  4. Thánh Alla là sai r. Đúng ra Chăm gọi Allah hoặc Awlah có nghĩa là Đức Chúa Trời mà tiếng Chăm gọi là Pô. Chứ Chăm Bani k thờ thánh. Nhiều người cứ hiểu sai về danh từ Allah đâm ra hiểu sai về Chăm Bani.😊

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *