22 thoughts on “Phim hành động mỹ sát thủ dấu mình

  1. Cảnh đánh trong rừng phút 64 thật là hay. 2 tay 2 cây rìu giết hơn 10 người cầm súng. Xạo lồn đẳng cấp cao.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *