38 thoughts on “Phim Hài Chế Đôrêmon [OFFICIAL] – Lớp học nguy hiểm – Thánh Nguy Hiểm

 1. Trời ơi ai đã sinh ra Nô mà nguy hiểm thế này?
  Ai đã dạy Nô mà nguy hiểm thế này?
  Trời ơi "What" là cái quái gì mà thầy cũng không biết vậy trời?
  😂😂😂😂😂

 2. VD:
  1. Sao không tới hỏi nó
  2. Nó tới sao không hỏi
  3. Nó hỏi: “ Sao không tới? ”
  …….
  Ai có thể dùng 5 từ này đặt đc 24 câu ( 1 từ dùng 1 lần )

 3. 😂🤣😂🤣😂🤣🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂😂🤣🤣😂🤣😂🤣😂🤣hahhahahahhahahahhahahhhahahahahahhahaa

 4. 😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣🤣😂😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣🤣😂hahahahhahahahahhahaahhahahhahahahahhaahjajahahahhahahahhahaha

 5. Bác tài bước xuống xe bỏ xe lại rồi qua cầu !!! Thánh Nô đúng chất nguy hiểm hết sức 😨😨😨

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *