46 thoughts on “Phim chiến Tranh Việt Nam Cũ Chống Mỹ Hay Nhất

  1. Điện ảnh Việt nam chúng ta đã sản xuất ra bộ phim qúa hay và tuyệt vời 💐💐💐👏👏👏.đời đời biết ơn bác hồ và các anh hùng liệt sỹ,đã k tiếc xương máu để bảo vệ từng tấc đất của ông cha để lại 🙏🙏🙏💐💐💐.

  2. Vào tao bắn chết cụ ló đi cho đỡ mệt , đường dài lại còn phải dắt ló về cho tốn cơm của các chiến sĩ

  3. Han hoan thảm sát dân miền Nam là niềm tự hào vô biên của QĐND ta.

    Sông có thể cạn núi có thể mòn, song điều ấy không bao giờ thay đổi.

  4. 😏🇻🇳👮🏻‍♂️🧔🇫🇷Bộ đội Việt Nam hiền quá, bắt được tù bình mĩ, mà lại ko bắn chết. Đưa về căn cứ xét xử, cho nó khai 1 tí, thông tin rồi chờ đến ngày, mình giành được hòa bình. Và trao trả lại tù binh. Từ bi với kẻ thù, là tàn nhẫn với thân

  5. Phim chiến tranh Việt Nam thoi ken xung trận có chút hơi giống thằng tàu nằm 1979 phải nói rằng dien viên đóng vai phản dien đẹp trai wa mới đúng chứ

  6. Cái thằng Tây lúc qua cầu thấy mắc cười quá. To con hơn a bộ đội mà thua a bộ đội 100% về mọi mặt( trừ vũ khí thui )

  7. Phía Mỹ thì bắt lính qua vn,cầm súng ra giết nhau ,vn thì phải chống lại ,đau thương dân chg cả hai bên, phải theo lệnh má thôi ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *