2 thoughts on “PHIM CHIẾN TRANH CHỐNG PHÁP NĂM 1945 | PHIM TÌNH CẢM HAY NHẤT

  1. Có lẽ giờ ít người quan tâm đến nhưng bộ phim này .đáng lẽ ra cần phải chiến nhiều nhưng bộ phim này trên truyền hình

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *