1 thought on “PHẪN NỘ CẢNH CHỒNG ĐÁNH VỢ MỚI SINH CON PHẢI NHẬP VIỆN

  1. Công an vào cuộc chưa và 500 anh em đang ở đâu ?. . .Võ sư thì võ sư nên cho nó biết thế nào là phải quý trọng người phụ nữ .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *