20 thoughts on “Phần 1: Hướng dẫn cách pha chế Shisha cơ bản

  1. Bộ đôi chén silicone và kaloud bao nhiêu vậy a??
    Tẩy khói, bụi bám bên trong các chi tiết bình ntn ạ
    Cảm ơn a

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *