6 thoughts on “Phần 1.12: Brush Tool (B) – Bút lông

  1. Em đã tắt Vietkey, Giữ Alt + Chuột phải nhưng nó ra công cụ chép màu Ayedroper Tool ạ. Nhờ Thầy hướng dẫn trường hợp này.

  2. thích thầy tuyệt đối thầy ơi,giáo án hay,truyền tải kiến thức sư phạm dễ hiểu,cách dạy đệm chút hài hước vừa đủ cuốn hút,mình là gái bắc cực thích cách dạy và nói chuyện vừa đủ của thầy,chúc thầy nhiều sức khoẻ ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *