38 thoughts on “One Punch Man Phần 3 và Những Điều Bạn Cần Biết | Season 3 Sẽ Có Gì Mới?!

  1. sao đọc truyện vẫn chưa thấy Garou hóa quái vật nhỉ. nếu mà phần 3 sản xuất cùng tiến trình như Manga thì phần 3 vẫn chưa đến đoạn Hói vs Garou đâu. 😀

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *