20 thoughts on “NVL | Cái Kết Quá Cay Khi Phúc Ăn Bánh Orion | Cười Ra Nước Mắt

  1. Ae đăng ký kênh này giúp mình
    Được 50 người đăng ký có event tặng acc lq vip nha
    https://youtu.be/TeicSz5o280

  2. A thử vào xiêu thị mua 1 cục kẹo rồi ra tính tiền xem phản ứng của nhân viên ra sao đi A mong A đồng ý :.)))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *