35 thoughts on “NTN – Bỏ 200 Triệu VNĐ Mua Đồ Hiệu Quay MV

  1. Ae chuẩn bị đón chờ kênh thứ 2 tại việt nam đạt được nút kim cương thứ 2 tại việt nam chưa =))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *