24 thoughts on “[NST] – Im In Heaven 2010 – DJ Black Remix

  1. 11/1/2020 phê bành bống ra nhớ lại thời oai hùng khi xưa , giờ thì đã tóc hai màu roii. Ôi thời oai hùng đáng nhớ

  2. 2020 ai còn nghe ôi cái thời hoàng kim đi đám cưới là phải ướt áo như ngã ao thì mới về còn bây giờ thì hạ cánh tay nhìn tụi trẻ n múa quạt mà chán

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *