43 thoughts on “Nonstop Vinahouse – Vũ Điệu Châu Phi – NONSTOP DJ VIET NAM #248

  1. 二位美女DJ我们一起来摇摇摇摇摇摇hihihi👍👌✌. 二位美女DJ我想和你个朋友🙈💃我叫啊kent

  2. mình nói thật trong bài nhạc sàn trước mình nghe chưa có bài nào hay như bài này 1 câu thôi ko có đối thủ nào có thể sanh vai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *