1 thought on “Ninh Thuận: Y án sơ thẩm dành cho 5 viên cảnh sát dùng nhục hình dẫn đến chết người

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *