26 thoughts on “Nhuộm tóc màu đỏ tím

  1. Tóc mjh cái đuôi con vàg lắm. Chân tóc ra đen rồi. Cho mjh hỏi nhuộm len ra màu đỏ tim này điều màu k ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *