21 thoughts on “NHUỘM TÓC MÀU 6/3 (nâu vàng)

  1. Hồi 2013 mình nhuộm dark orange mua 6/3 nhuộm chấm chân màu bị tối 🙂 giá mà xem clip này đã ko mua nhầm vì biết tone lên màu nâu sẫm. Thank bạn đã up

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *