12 thoughts on “Nhuộm Nâu socola sáng – nền Tóc 2 khúc màu [ Trung master]

  1. Thầy cho e hoi.. Nếu nền tóc đen nhuộm sôcôla Minh phai Lam nền tóc trước ha.. De vay nhuộm ln len k thay.. E cam on

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *