26 thoughts on “những loại vảy gà xấu vảy gà tốt phần 1

  1. ga e co vay hàm long dưới cua .co thêm một vay nho .dưới ham long .ma chinh giữa gọi la vay j .co sai được kg .

  2. Cho mình hỏi ?
    Gà nồi đóng thổ địa vs rắn ngây Cựa có chơi đc không ?
    Còn Gà tre rắn giữa Chân chơi đc không anh em ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *