33 thoughts on “Những lần sao Hoa ngữ chữa cháy những tình huống quê độ nhưng lại cực ngầu

  1. Chàng trai Vương Tuấn Khải của tôi….chính là dành cả thành xuân để té ngã…nhưng sau nhũng cú ngã,ngẩng đầu lên trên môi vẫn là nụ cười.chàng trai tôi yêu vô cùng mạnh mẽ

  2. Đại Ca Cải thì khỏi nói rồi . Đẹp trai tài giỏi mà hậu đậu từ đầu tới chân . Quanh năm suốt tháng ngã cả chục lần .

  3. 王俊凯 – Vương Tuấn Khải
    Cách sử lý cho thấy anh là người có kinh nghiệm nhiều lần ngã , bởi vậy ta nói "Vương Hậu Đậu" không sai chút nào =)))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *