7 thoughts on “Những kiểu tóc nam đẹp nhất #9

  1. hớt mấy kiểu này đẹp nhưng mà cứ 15 20ngay lại phải hớt lại không hớt nhìn kì lắm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *