11 thoughts on “Những kiểu tết tóc đẹp dành cho mái tóc dài

  1. mn cho mk hỏi chị trên video tên gì vậy, mk xem nhiều cách làm tóc của chị rồi nhưng mk k biết tên chị

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *