12 thoughts on “Những Câu Chuyện Kinh Dị Của Ito Tập 1 Việt Sub

  1. Ko biết sao mà thích thằng nhân vật chính ghê cái cách mà nó nói chuyện và suy nghĩ cũng hay ( đừng nghĩ tôi bị hâm nha ) 😝😝😝😝😝😝😝😝😝

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *