24 thoughts on “Nhân Tình Lạc Lối Tập 24 – Phim truyền hình Việt Nam

  1. Vỹ biết Mai là con ông Đồng mà vẫn ngủ với bà Yến (mẹ kế của Mai cũng là mẹ vợ(mẹ kế) của Vỹ), trước mặt thì nói trung thành với ông Đồng, biết ơn ông Đồng, sau lưng thì ngủ với vợ ng ta. Vỹ mới là ng đáng sợ

  2. Bà Yến từ hồi Mai sinh ra đến giờ vẫn thế, k thấy già đi. Còn ông Đồng với ông Vinh cùng thời đó mà già cóc đế

  3. Thì ra Vỹ đã tính toán vì biết Mai là con ông Đồng. Sau đó bắt Mai sinh con cũng là tính toán

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *