38 thoughts on “Nhạc Phim Áo Choàng Hói Anh Hùng Saitama (One Punch Man SS1 Full) – Anime Music

  1. Ngoài genos là hiểu sức mạnh vô đối của saitama và thêm cả bang,anh hùng xe đạp chịu hiểu ra thì bọn anh hùng còn lại dù biết saitama mạnh nhưng luôn phủ nhận rằng saitama thua kém mình

  2. Sao ko tai dươc vay le may ban 😖😖😖😖😖😖😖😖😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝

  3. Lại nữa.. mỗi đứa chỉ một đấm 😡 , thánh sai tìm mãi cũng không có đối thủ xứng tầm 🤪

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *