7 thoughts on “Nhắc nhở quên trả tiền, lái xe nhận kết đắng

  1. Có 6k thôi mà không muốn trả là sao. Ăn bao nhiêu cũng hết vậy mà có 6k thôi không trả nổi. Nhân cách con người thật rẻ mạt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *