Tagged With:

3 thoughts on “Nhà cầm quyền Cuba, Venezuela: những kẻ phản bội nhân dân

  1. Loại độc đảng độc tài này….nên diệt tận gốc ….loại dã tâm này đi ngược lại văn minh của nhân loại……..loại này ác độc như is……….???…….
    Loại rác thải này ko thể tái sinh…..

  2. Mến chào thánh nữ Thanh Tâm và các tác giả đã viết và nói lên tiếng nói sự thật chân chánh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *