5 thoughts on “NguyễnThị Kim Tiến được “lọt sổ” trong danh sách liên quan trong vụ bán thuốc ung thư giả

  1. Được uỷ quyền chịu trách nhiệm nên bộ trưởng vô can, quyền lực là của cá nhân còn trách nhiệm là của tập thể ,đúng theo quí định…

  2. Triệu triệu người không ưa( dân thưởng ) chỉ cần một ông vua sủng ái là đủ.. không có gì là lạ

  3. Đâu phải chĩ có Tiến ruồi mới giỏi nói láo?cả bọn thổ phĩ cầm quyền csvn đều nói láo như nhau và phát nguồn từ người đầu tiên là Nguyễn ái Quốc sau đó tới hcm,ok?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *