Đăng ký để xem nhiều Video:
Từ xưa tới nay thiên hạ chia 3 ai cũng biết, Thế lực Nguyễn Tấn Dũng, Thế Lực Nguyễn Phú Trọng và thế lực Lê Thanh Hải. Từ năm 2015 đến nay, Nguyễn Tấn Dũng và lê Thanh Hải thất thế trước thế lực nguyễn phú trọng. Tuy cả 2 thất thế nhưng một hổ một báo, ai cũng kiêu ngạo nên không chịu liên minh chống Trọng.
#HTVN #NguyenTanDung #LeThanhHai

source: https://thefirstworldwar.net/

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://thefirstworldwar.net/category/kinh-doanh/

9 thoughts on “Nguyễn Tấn Dũng đến nhà riêng Lê Thanh Hải làm gì?

  1. Từ xưa tới nay thiên hạ chia 3 ai cũng biết, Thế lực Nguyễn Tấn Dũng, Thế Lực Nguyễn Phú Trọng và thế lực Lê Thanh Hải. Từ năm 2015 đến nay, Nguyễn Tấn Dũng và lê Thanh Hải thất thế trước thế lực nguyễn phú trọng. Tuy cả 2 thất thế nhưng một hổ một báo, ai cũng kiêu ngạo nên không chịu liên minh chống Trọng.

  2. 3 X tới nhà hải heo chia tiền hối lộ hồi mấy năm trước còn thiếu, 2 thằng quỉ này đang âm mưu bán nước Vietnam cho tàu cộng, có binh biến hãy giết 2 con chó già hại nước hại dân này.

  3. LE THANH HAI VA NGUYEN TAN DUNG LA HAI TEN THAM NHUNG KINH HOANG, THAT DANG GHE TOM VA DANG KHINH BI !!! TRONG CHINH QUYEN CAN LOAI BO VINH VIEN HAI THANG KHON KIEP NAY !!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *