6 thoughts on “Ngưỡng cửa cuộc đời tập 19

  1. Tại sao lại không sub tập này vậy hả trời. Cả mấy tập trước nữa, chắc tui phải học tiếng Hàn chỉ để xem phim quá

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *