45 thoughts on “Ngôi nhà sung sướng 2( thuyết minh)

  1. Phim bay giờ chỉ thấy bưởi và thấy chảo thôi à. Vì niếu thấy bướm thì youtube sẽ không cho đăng lên youtube đâu. Các anh ở đó đòi thấy bướm nữa chứ kk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *