20 thoughts on “Ngôi mộ đom đóm – Phim hoạt hình Nhật Bản.

  1. Tôi xem phim này lúc còn bé, lúc đấy chỉ thấy buồn chưa cảm nhận được như bh 21 tuổi,
    Khá buồn, thương, buồn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *