38 thoughts on “Ngọc Bích vlogs, Buổi chiều công viên cùng các con

  1. Phụ nữ hạnh phúc là người được toại nguyện những ước mơ, người được thành công và bạn chính là nhân vật hạnh phúc

  2. bạn cho cháu đi chơ i vào Buổi chiều công viên cùng các con
    cháu hay lắm bạn cảnh đẹp nét like . . . chuông đủ nhớ quay lại chơi cùng với mình nhé

  3. xin chào, rất vui đưọc biết kênh của bạn, các cháu chơi công viên vui quá, bạn sống bên TQ à?

  4. Chiều đi cong viên con gì bàng nua.ấn núc đỏ liền.mong ban sẽ gé mình ấn núc đỏ.👉🔔🔔

  5. Ở quê mình không có công viên,các bạn nhỏ có nơi vui chơi thật thoải mái

  6. Buổi chiều cùng các con đi công viên vui chơi thích quá đi hà có nhiều trò chơi cho bé rất hấp dẫn

  7. Buổi chiều mà cùng các con con đi công viên chơi thì còn gì bằng nữa Bạn quá tuyệt vời

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *