3 thoughts on “Ngàn Năm Đợi ( Phần 1 ) – Trần Thị Bảo Châu | Nam Phong – Phượng Dung diễn đọc

  1. NP và PD thật hay nhất là NP bạn nào khó ngủ nén nghe NP về khuya bạn sẽ được NP đưa vào giấc ngủ nhẹ nhàng …NP trẻ hay già mà giọng đọc ấm áp thế xin cho biết…Thanh Huong Vốn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *