6 thoughts on “Múa Hương Sen – Linh Nga | Xuân Quê Hương 2018 | Official Vietart

  1. Nhìn lại các động tác k có gì mới và cũng chưa có sự đột phá. Các động tác đơn điệu và lặp lại.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *