21 thoughts on “Mưa Giông dữ vội tại phụng hiệp Hậu Giang

  1. mưa to trắng xóa cả vùng trời bạn nhỉ, gió nữa chứ vậy mà xe cộ vẫn đi lại rầm rầm trên đường, gần cuối thấy ông đắt xe máy đỏ đi đâu hổng biết.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *