10 thoughts on “MỘT CÂY CỜ LÊ THAY THẾ ĐƯỢC GẦN 100 CÂY CỜ LÊ KHÁC MÀ GIÁ CHỈ 768K

  1. Quảng cáo thấy mê quá , chắc phải đội mưa ,nắng đến Thích làm mộc thôi . Giấu bà xã được ít tiền , thích làm mộc lượm hết rồi .

  2. Review mà không biết chiều mở và chiều xiết. Miệng thì nói mở mà tay thì cứ xiết vào. Chán.

  3. Đa từng mua rặt nhiều sản phẩm whirl power chưa bao giờ thất vọng.hàng đài loan nhưng chất lượng châu âu đấy.xin hơn rất nhiều hàng made in japan lun

  4. Cây này tốt nhưng vào tay người không biết chiều mở và siết thì thua.ai hiểu cho tôi 1 like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *