35 thoughts on “Món Quà BẤT NGỜ từ GARENA – Sớ Liên Quân 2019

  1. Có khi nào tiyo đang tìm kiếm code xịn như trag phục của yorn chag hạn lục tung 2 miếng mota mà chả thấy tờ giấy nào 😆😆😆😆😆

  2. Máy thằng trẻ trâu nói muốn máy tơ sớ này bao nhiêu mà khong có . nó bỏ tiền photo ca đống . Nghe ma muốn khóc.giong như ACC bây giờ bỏ tiền ra là lên kiem cương ngay. Vào ko biết chơi toàn phá game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *