Niệm Phật Thành Phật là kênh tổng hợp kinh tụng phật giáo Tuyển Chọn hay nhất và mới nhất của nhiều Đại Đức, Thượng Tọa với giọng tụng kinh tuyệt hay như TT Thích Trí Thoát, Thích Huệ Duyên, Thích Vạn Mãn, Thích Ân Điền, Thích Minh Nhẫn…vv…

Phổ nguyện: gia đình hưng thạnh, quyến thuộc đoàn viên, hộ trì Tam Bảo cửu trụ vô biên, năm châu an định, bốn biển thanh bình, pháp giới nhơn thiên, tề thành Phật Đạo.

Hãy like và đăng ký để theo dõi các video pháp âm mới nhất từ Niệm Phật thành Phật.

source: https://thefirstworldwar.net/

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://thefirstworldwar.net/category/du-lich/

Tagged With:

28 thoughts on “Mỗi Sáng Bật Kinh Phật “Tài Lộc Kéo Đến” Quý Nhân Giúp Đỡ, Gia Đạo Sức Khỏe Bình An

 1. Con nam mo qua. The am bo tat nam mo bon su thich ca mau li phat đe tu con phap danh la nhuan loi 60 tuoi con xin hoi huong ve phat con cau xin nguoi ban cho gia đinh con manh khoe van su tot lanh con nam mo a di Đa phat

 2. Nam mô a di đà phật😢👰👸👍👍👍👍👍👍👌👌👌👌👌👌👌👌👆👆👆👆👆👆👆💄👑👒🎓👗👙👡👠👢👚👜👝💸🎀🎁🎂🎊🎉🎍🎋📱🎡🎢🎠🎨🎪🍹🍷🍧🍦🍩🍰🍪🍫🍬🍨🍭🍛🍲🍤🍥🍡🍌🍈🍉🍐🍑🍒🍓🍍🌰🌱🌲🌳🌴🌵🌷🌸🌹🍀🍁🍂🍃🌺🌻🌼🌽🌾🌿

 3. Ảo giác nè các bạn lướt thật nhanh nhá Shiho
  ⬇️⬇️⬇️⬇️💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜

 4. Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật . Nam mô quan thế âm bồ tát cứu khổ cứu nạn cảm đại linh cảm quán thế âm bồ tát phù hộ cho gd con 2 chữ bình yên ah . Tháng cô hồn qua mau hết vận đen đeo bám ah .

 5. NAM MÔ A Di ĐÀ PHÂT
  NAM MÔ A Di ĐÀ PHÂT
  NAM MÔ A Di ĐÀ PHÂT
  NAM MÔ BÔN Sư Thích ca Mâu Ni phât
  NAM MÔ BÔN Sư Thích ca Mâu Ni phât
  NAM MÔ BÔN Sư Thích ca Mâu Ni phât
  NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT
  NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT
  NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT
  NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI Linh cảm QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT
  NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI Linh cảm QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT
  NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI Linh cảm QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT
  NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI Hai Hôi Thượng PHÂT BỒ TÁT
  NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI Hai Hôi Thượng PHÂT BỒ TÁT
  NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI Hai Hôi Thượng PHÂT BỒ TÁT
  NAM MÔ Địa Tạng vương BỒ TÁT
  NAM MÔ Địa Tạng vương BỒ TÁT
  NAM MÔ Địa Tạng vương BỒ TÁT
  CÒN chấp Tay cầu xin bề trên các ngài Đức Phật THẾ Tôn gia hô đô trì cho gia đình con được bình an khỏe mạnh hạnh phúc con cái ngoan biết Vâng Lời con biết tu chí Làm ăn biết đối xử với mọi người đê trở thành một con người tốt đừng nghiên ngâp Lô đề đê giúp cho gia đình con được toại nguyên khỏi con tư Lữ buồn phiền con nguyên đem công Đức này hồi hướng tây phương cực Tịnh độ trên đền BÔN ơn nặng dưới cứu khô ba đường xin hồi hướng oan gia trái chủ trong nhiều đời nhiều kiếp cũng như hiên tại hữu tình và vô tình nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề ơn môt báo thân này sanh qua cõi cực Lạc. Con xin cảm ơn Bạch Thầy đã tụng kinh cho chúng con nghe rất hay và có ý nghĩa nhiều để cho chúng con hiêu được phât Pháp nhiều hơn
  NAM MÔ A Di ĐÀ PHÂT
  NAM MÔ A Di ĐÀ PHÂT
  NAM MÔ A Di ĐÀ PHÂT

 6. Nam mô a di đà phật
  Con cầu mong sao cho tất cả chúng sanh có cuộc sống an lành hạnh phúc và thật nhiều sức khỏe …

 7. NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT .NAM MÔ A Di ĐÀ PHẬT .NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT .MAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT 🙏🙏🙏

 8. A Di Đà Phật a Di Đà Phật a Di Đà Phật a Di Đà Phật a Di Đà Phật a Di Đà Phật a Di Đà Phật a Di Đà Phật a Di Đà Phật a Di Đà Phật a Di Đà Phật a Di Đà Phật a Di Đà Phật a Di Đà Phật a Di Đà Phật a Di Đà Phật a Di Đà Phật a Di Đà Phật a Di Đà Phật a Di Đà Phật a Di Đà Phật a Di Đà Phật a Di Đà Phật a Di Đà Phật a Di Đà Phật a Di Đà Phật a Di Đà Phật a Di Đà Phật a Di Đà Phật a Di Đà Phật a Di Đà Phật a Di Đà Phật a Di Đà Phật a Di Đà Phật a Di Đà Phật a Di Đà Phật a Di Đà Phật a Di Đà Phật a Di Đà Phật a Di Đà Phật a Di Đà Phật a Di Đà Phật a Di Đà Phật a Di Đà Phật a Di Đà Phật

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *