28 thoughts on “Minh audio thông báo hàng mới về mgày 1/4/2019 toàn hàng đẹp xuất sắc

  1. Xin thắc mắc ngoài lề 1 chút: phòng nghe nhìn của bạn chắc khủng lắm nhỉ? Có dịp cho anh em thưởng lãm với, hay lại là " thợ rèn ăn dao lụt".

  2. Rất hoan nghênh ad đã có thông báo giá cho từng sản phẩm trong video,như vậy sẽ cho người chơi audio biết khả năng tài chính để cân đối.xin cảm ơn!<3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *