42 thoughts on “Mèo Tôm quảng cáo Điện Máy Xanh cười đau bụng

  1. Ôi choi cuoi bê bung té ghé luông 😂😂😂😂😆😆😆😁💝💝🍡🍡💖💖💖😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

  2. 😀😁😁😁😁😁😀😂😂😂🤣🤣🤣😃😃😃😄😄😄😄😆😆😆😆😊😊😊😊😊😍😍😍😍😍😍😘😘😘😘😘😘😘🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩😚😚😚😚😚😜😜😜

  3. 🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😃😃😃😃😃😃😃😃🤣🤣🤣🤣

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *