Máy nhắc chữ mini telepromter T1 để nhắc lời cho MC khi quay bản tin, vlogMáy nhắc chữ mini …

source: https://thefirstworldwar.net/

Xem thêm các bài viết về Công Nghệ: https://thefirstworldwar.net/category/cong-nghe/

Leave a Reply