2 thoughts on “máy lọc nước GALAXY S8 học viện nông nghiệp Việt Nam

  1. Đưa lên vtv1 mà sau đó lại bảo hàng giả là sao .không phải do khoa cơ điên hvnnv nghiên cứu sản xuất nữa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *